közművelődési munkatárs álláspályázat
2020. november 17. 14:07

Mártélyi Általános Művelődési Központ 

                        

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet

Mártélyi Általános Művelődési Központ

közművelődési munkatárs 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

                        

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6636 Mártély, Fő utca 49. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A közművelődési munkatárs fő feladata a helyi közösségi élet szervezése, a kultúra gondozása, közösségi értékek terjesztése, ennek érdekében rendezvények szervezése. A tevékenységét, a helyi civil- és más egyéb együttműködő szervezetekkel szorosan összehangolva, a lakosság igényeinek figyelembevételével folytatja. A munkakör ellátásának célja: a közösségi tér működésének elősegítése, programok szervezése, pályázatok koordinálása, programok előkészítése. 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

                        

Pályázati feltételek:

  • szakirányú felsőfokú végzettség, 

  • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával történő rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz 

  • cselekvőképesség 

  • büntetlen előélet 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • fényképes szakmai önéletrajz 

  • motivációs levél 

  • végzettséget igazoló dokumentumok másolata 

  • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről szóló igazolás 

  • arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. január 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 6. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pótári Mihály Zsolt nyújt, a 0620/823-2918 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Nagyné dr. Tari Ibolya részére a tari.ibolya@hodmezovasarhely.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 31. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  www.kozigallas.hu 2020. november 21.