Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020
2020. október 5. 13:45

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat


Mártély Község Képviselő-testülete a 127/2020. (IX.23.) Kt. határozattal döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatban való részvételről.
Az Ösztöndíjrendszerben két típusú pályázat került kiírásra.
Az „A” típusú pályázatra az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben tanulmányokat folytatók pályázhattak.
A „B” típusú pályázatok résztvevői szintén azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, felsőoktatási intézményben felvételt még nem nyert személyek, akik a 2021/2022. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű képzésben kívánnak részt venni.
A pályázók támogatásánál a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelme, a szociális rászorultság került figyelembe vételre.


Szociális rászorultságként az alábbiak vehetők figyelembe:
• egy háztartásban élők egy főre jutó nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj összegét,
• árva vagy félárva,
• gyermeket nevel, vagyis családi pótlékra jogosult,
• valamilyen tartós betegségben szenved, rokkant vagy a családban folyamatos ellátást igénylő beteg vagy rokkant van,
• állami nevelésben részesül,
• lakóhelyén kívüli intézményben tanul,
• nem részesül kollégiumi ellátásban,
• eltartója/szülője háztartásban az eltartottak száma 3 vagy annál több,
• eltartója/szülője egyedül neveli a gyermeket,
• eltartója/szülője vagy a háztartás más nagykorú tagja munkanélküli, vagy öregségi nyugdíjban részesül,
• halmozottan hátrányos helyzetű,
• halmozottan hátrányos helyzetű gyermek.


A pályázat beadása a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszeren keresztül történik, amelyhez egyszeri pályázói regisztráció szükséges. A regisztráció elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx


A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése.
A pályázati űrlapot feltöltés után kinyomtatva és aláírva – a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt – az önkormányzatnál kell benyújtania a pályázónak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.


Az önkormányzathoz való benyújtást javasolt személyesen a községházában (Mártély, Rákóczi utca 1.) Erdei Tündénél ügyfélszolgálati időben: szerdán 8.00 – 12.00 óráig.


A pályázati űrlapok elektronikus kitöltésének és benyújtásának határideje: 2020. november 5.


A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 4.

 

Pályázati kiírás A típusú: Letöltés

Pályázati kiírás B típusú: Letöltés

Űrlap : Munkáltatói igazolás : Letöltés

Űrlap: Jövedelemigazolás : Letöltés

Űrlap: Egyéb nem rendszeres jövedelemről : Letöltés